สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่

สติ๊กเกอร์ติดรถขนส่งสินค้า ทำไม!! ต้องสั่งทำ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

ระบบขนส่งคืออะไร ? อีกหนึ่งคำถามที่ควรต้องหาคำตอบ ทั้งนี้เพราะ ระบบขนส่ง มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนมานานแล้ว ทั้งการ ขนส่งสินค้า หรือ ขนส่งผู้คนไปยังสถานที่ต่าง ๆ ล้วนต้องใช้บริการรถขนส่ง ที่มีหลายขนาด นับตั้งแต่การสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ ในลักษณะของการ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถเชียงใหม่ด่วน เพื่อให้รู้ชื่อหน่วยงานที่ให้บริการขนส่ง รวมถึงการ ปริ้นสติ๊กเกอร์ติดรถ ขนาดใหญ่ ทั้งในเรื่องของการทำให้รู้ช่องทางติดต่อรถขนส่ง และจากการ ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาที่รถ  ก็ช่วยทำให้ มีผู้สนใจติดต่อมาที่บริษัทขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างบริษัทขนส่งให้ช่วยจัดส่งสินค้า ซึ่งก็จะมีรถขนส่งหลายขนาด อยู่ที่ว่า สินค้าของเราเป็นแบบไหน ? ซึ่งการใช้บริการขนส่งทางบก ก็มีข้อดีหลายประการด้วยกัน รวมถึง ข้อเสียบางเรื่อง แต่จะเป็นข้อดีข้อเสียแบบไหน ? ควรติดตามอ่านด้วยตัวเอง แล้วจะเข้าใจระบบขนส่งมากขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร

การขนส่งคืออะไร รวมถึง การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ถ้าถามว่ารถเกี่ยวข้าวใช่รถขนส่งหรือไม่ ? ดูตามวัตถุประสงค์ในการสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถเกี่ยวข้าว  หรือ สติ๊กเกอร์ติดรถเครื่องจักรเกษตร บอกได้เลยว่า รถเกี่ยวข้าวไม่ใช่รถขนส่ง ทั้งนี้เพราะ การนำรถเกี่ยวข้าวมาใช้งานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำรถมาเกี่ยวข้าว ซึ่งก็เหมือนกับรถฟู้ดทรัค แม้จะทำ สติ๊กเกอร์ติดรถฟู้ดทรัค  ก็ยังไม่ใช่รถขนส่งอยู่ดี เพราะเป็นการนำรถมาจำหน่ายสินค้า ไม่ได้ขนส่งสิ่งใด เพราะฉะนั้น มาดูความหมายของคำว่าขนส่งกันก่อนดีกว่า“ขนส่ง” หมายถึงอะไร

ขนส่ง หมายถึง การขนส่งสิ่งของ สินค้า ผู้คน จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่ง โดยเราเรียกการกระทำดังกล่าวว่า เป็นการ เคลื่อนย้าย ซึ่งการขนส่งนั้น แบ่งออกเป็น ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางอากาศ และขนส่งทางบก ทว่า ในหัวข้อนี้ ขอกล่าวถึง การขนส่งทางบกว่า ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? รวมถึง จำเป็นต้อง พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ หรือเปล่า ? กรณีต้องการให้บริการรถขนส่ง

 1. การขนส่งทางรถยนต์ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือผู้คน แม้ว่าจะเป็นการนำรถขนาดเล็กมาทำการเคลื่อนย้าย ก็ถือว่าเป็นรถขนส่งแล้ว โดยรถที่นำมาทำรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถยนต์ เมื่อนำมาใช้งานก็ต้องทำ สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถยนต์โฆษณา ทั้งนี้เพื่อโฆษณาสินค้าไปพร้อมกับการขนสินค้าจำนวนไม่มากมายังบริษัทจัดส่งพัศดุหรือตามที่พักอาศัยของลูกค้าเวลาสั่งสินค้า ทำให้เกิดความนิยมในการผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์  มากพอ ๆ กับ สติ๊กเกอร์ติดรถกระบะ ทั้งนี้เพราะรถกะบะก็สามารถนำมาทำเป็นรถขนส่งสินค้าได้เช่นเดียวกันโดยการนำรถกะบะมาดัดแปลงติดคอกหรือตู้ทึบจากนั้น ตัดสติ๊กเกอร์ติดรถ หรือทำ สติ๊กเกอร์ติดรถตู้ทึบ บอกให้ผู้คนได้รู้ว่า เป็นรถขนสินค้าประเภทใด
 2. การขนส่งทางรถตู้ ถ้านำรถตู้มาทำรถขนส่ง ยิ่งมีความจำเป็นต้องทำ สติ๊กเกอร์ติดรถตู้ เพื่อบอกให้รู้ว่า ขนส่งผู้โดยสารหรือส่งสินค้า โดยวัสดุที่จะนำมาทำ สติ๊กเกอร์รถตู้  ถ้าติดกระจก ส่วนใหญ่จะ สั่งผลิตสติ๊กเกอร์ใส เพื่อนำวัสดุดังกล่าวมาผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ VIP โดยเพิ่มในส่วนของข้อความไปว่า “VIP” เพื่อเป็นการแยกประเภทรถตู้ ระหว่างรถตู้ธรรมดาและรถตู้ VIP
 3. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการนำสินค้ามาบรรจุลงในตู้ หรือที่เราเรียกว่า ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้เหล็กขนาดใหญ่ จากนั้น อยู่ที่ดุลยพินิจว่า จะขนส่งตู้ไปกับรถพ่วงหรือรถหัวลาก จนต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถพ่วง หรือนำ สติ๊กเกอร์ติดรถหัวลาก ตรงกระจกหน้ารถบอกชื่อผู้ให้บริการรถหัวลาก เราเรียกสติ๊กเกอร์ชนิดนี้ว่า สติ๊กเกอร์ติดรถตู้คอนเทนเนอร์ ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าโดยสินค้าที่ว่า จะเป็นสินค้านำเข้าและส่งออกเสียเป็นส่วนใหญ่  เราถึงเรียกระบบขนส่งนี้ว่า การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เพราะเป็นการขนสินค้าล็อตใหญ่ โดยสินค้าดังกล่าวจะบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

แต่ถ้าเป็นการขนส่งภายในประเทศ จากโรงงานผู้ผลิตหรือเป็นการขนอิฐขนทราย ใช้บริการรถ 6 ล้อหรือรถ 10  ล้อ โดยรถทั้ง 2 แบบ มีความจำเป็นต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถ 6 ล้อ  รวมถึงการนำ สติ๊กเกอร์ติดรถ 10 ล้อ  โดยลักษณะของสติ๊กเกอร์ จะเป็น สติ๊กเกอร์ติดรถใหญ่ บอกข้อมูลการใช้บริการขนส่ง เพื่อที่ว่า หากมีผู้ใดสนใจ ก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางดังกล่าวที่อยู่บน สติ๊กเกอร์ตกแต่งกระจก ได้

พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
โทรสั่งสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

ข้อดีและข้อเสีย ถ้าเราไม่ติดสติีกเกอร์ติดรถยนต์ของการขนส่งทางบก มีอะไรบ้าง 

ความจริงแล้วการนำ สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M สะท้อนแสง  มาใช้ประโยชน์ให้มากกว่านั้น เอาเข้าจริง สามารถทำได้ เช่น นำมาผลิต สติ๊กเกอร์ติดรถโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ เพราะเราสามารถ สั่งทำสติ๊กเกอร์ไดคัท ได้เหมือนกับการนำ สติ๊กเกอร์ติดรถสะท้อนแสง มาทำเป็น สติ๊กเกอร์ติดรถตู้โรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะรถโรงพยาบาล ก็มีความจำเป็นต้องนำสติ๊กเกอร์มาช่วยลดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งผู้ป่วยเช่นเดียวกัน

สำหรับข้อดีข้อเสีย กรณี เลือกจัดส่งสินค้าหรือผู้คนทางบก อยากรู้หรือเปล่า ข้อดีข้อเสียที่ว่ามีอะไรบ้างจนต้องทำ สติ๊กเกอร์ติดรถตู้ขนส่ง

 • ข้อดีของการใช้บริการรถขนส่งทางบก

ต่อให้เป็นการขนส่งสินค้าผ่านรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ได้นำ สติ๊กเกอร์ติดตู้รถบรรทุกใหญ่ การขนส่งในลักษณะนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยเครื่องบิน พบว่า ราคาขนส่งถูกกว่าเครื่องบินอยู่พอสมควร ทำให้ เจ้าของสินค้า เจ้าของโรงงาน ตัวแทนจำหน่ายสินค้า นิยมใช้บริการรถขนสินค้าทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นรถ 10 ล้อ ที่ได้ติด สติ๊กเกอร์ติดรถขนส่ง บอกช่องทางติดต่อเวลาจะขอใช้บริการหรือการ สั่งทำสติ๊กเกอร์ติดรถบริษัท สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ ก็ช่วยทำให้ลดต้นทุนสินค้าไปได้พอสมควร อีกทั้ง การใช้บริการรถขนส่งสินค้า ทางผู้ขนสินค้าค่อนข้างมีความชำนาญในการจัดเรียงสินค้า ทำให้การขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง ไม่สร้างปัญหา เช่น สินค้าไม่โดนกระแทก จนสร้างความเสียหาย เป็นต้น

 • ข้อเสียใช้บริการรถขนส่ง

รถขนส่งสามารถขนสินค้าได้ตราบเท่าที่ถนนสร้างมาว่า ให้ไปบรรจบอยู่ที่ไหน ซึ่งถ้าสถานที่จัดส่ง ไม่อยู่ในเส้นที่ถนนเข้าถึง ก็ยากที่จะขนสินค้าได้อีก ต่อให้รถขนสินค้าคันนั้น จะสั่ง สติ๊กเกอร์ไดคัทติดรถ โดยสติ๊กเกอร์ที่เลือกเป็น สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M  ที่ทำมาจากวัสดุที่ชื่อว่า  สติ๊กเกอร์ติดรถ PVC 3M  การ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ  ไม่ได้ส่งผลอะไรเลย ถ้าเส้นทางที่จะนำสินค้าไปส่ง ยังไม่ได้พัฒนา ก็ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการขนสินค้าอยู่พอสมควร

พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
โทรสั่งสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

การบริการขนส่ง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร สติ๊กเกอร์ติดข้างประตูรถ

การบริการขนส่ง เกิดจาก ความต้องการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าหรือตัวเอง ไปยังต่างสถานที่ ในขณะที่  พิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกรถ  เกิดขึ้นเพราะ ต้องการนำสติ๊กเกอร์มาทำโฆษณาสินค้า รวมถึงนำมาใช้ลดความร้อนภายในห้องโดยสารทดแทนฟิล์มกรองแสง โดยลักษณะสติ๊กเกอร์ซีทรูที่นำมา พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ ลักษณะของสติ๊กเกอร์ จะมีรูพรุนเป็นจำนวนมากอยู่ตรงด้านหน้า ทำให้ สติ๊กเกอร์ซีทรู เมื่อนำมา ปริ้นสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ สามารถพิมพ์ลวดลายสวย ๆ ลงบนสติ๊กเกอร์ได้อีกด้วย ในขณะที่ การสั่ง สติ๊กเกอร์ 3M สะท้อนแสง เกิดขึ้นเพราะ ต้องการนำสติ๊กเกอร์มาลดอุบัติเหตุเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใด ให้ดูวัตถุประสงค์ในการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งานวกกลับมาเข้าเรื่องเดิม การขนส่งเกิดขึ้นเพราะต้องการเคลื่อนย้ายผู้คนและสิ่งของมายังสถานที่แห่งหนึ่ง ทว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ยานพาหนะ  รถทุกประเภท ถ้านำมาใช้ขนสินค้าหรือผู้คน ก็ถือว่า เป็นรถขนส่งได้ เช่น รถตู้บริษัทรับส่งพนักงาน รถต้องติด สติ๊กเกอร์ติดรถบริษัท เพื่อทำให้ผู้คนรู้ว่า เป็นรถสำหรับรับส่งพนักงาน โดยวัสดุที่นำมาทำสติ๊กเกอร์ มักเลือกแบรนด์สติ๊กเกอร์ 3M ไดคัท เพราะสติ๊กเกอร์ของบริษัทนี้ ค่อนข้างทนทาน และมีอายุการใช้งานตามที่ระบุไว้ อีกทั้ง ยังมีให้เลือกหลายรายการ เช่น  สติ๊กเกอร์ 3M ขาวด้าน  สติ๊กเกอร์ PVC ใส รวมถึง การเลือก สติ๊กเกอร์สูญญากาศมาทำ สติ๊กเกอร์ติดรถบริษัท
 2. สถานประกอบการ หรือผู้ให้บริการขนส่ง จะจัดตั้งเป็นบริษัทขนส่งขนาดไหนก็ได้ อยู่ที่งบประมาณในการก่อตั้งบริษัท ซึ่งถ้าเป็นบริษัทขนส่งเอกชนขนาดเล็ก อาจนำโต๊ะเล็ก ๆ มาใช้งาน หรือเลือกทำเลภายในห้างสรรพสินค้าหรือสนามบิน จัดทำบู๊ทให้บริการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า โดยรถขนส่งของผู้ให้บริการขนส่ง ต้อง ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาข้างรถ เพื่อให้รู้ว่า รถคันนี้ เป็นของผู้ให้บริการขนส่งบริษัทไหน ? หรือนำแนวคิดในการ ติดสติ๊กเกอร์รถโฆษณา  มาใช้งานก็ได้ เช่น สติ๊กเกอร์ติดกระจกหลังรถ และ สติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้ารถ เป็นต้น
 3. บุคลากรประจำยานพาหนะ เมื่อก่อตั้งบริษัทขนส่งเรียบร้อย อีกทั้งยัง พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถตู้  ซึ่งวัสดุที่นำมาผลิตสติ๊กเกอร์ เหมือนกับ สติ๊กเกอร์ติดรถหน่วยงานราชการ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสไดคัท เพราะการตัดในลักษณะนี้ จะช่วยแก้ปัญหาพื้นผิวกระจกหรือประตูรถได้เป็นอย่างดีอันเกิดจากการตัดตามแบบอีกทั้งสติ๊กเกอร์ใส เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เหมาะสมนำมาตกแต่งรถ  และอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ขาดไปไม่ได้คือบุคลากรประจำรถ เช่น คนขับรถและพนักงานตรวจตั๋วเป็นต้น ก็จะทำให้การขนย้ายสิ่งของหรือผู้คน เกิดขึ้นได้จริง ๆ

5 ขั้นตอนการ “พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์” ดังนี้

5 ขั้นตอนสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ เชียงใหม่

ความสำคัญของสถานีรับส่งหรือจุดจอดรถ มีความสำคัญอย่างไรสำหรับรถขนส่ง สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ

รถขนส่งทุกประเภท ต้อง พิมพ์สติ๊กเกอร์ PVC 3M เพื่อให้รู้ว่า ใครเป็นผู้ให้บริการขนส่งรวมถึงการนำ สติ๊กเกอร์ 3M ติดรถ เชียงใหม่ ก่อนดำเนินการนำรถขนส่งมา wrapรถโฆษณา  ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างมาก เพราะการ ปริ้นสติกเกอร์ติดรถ ไม่ว่าจะเป็นการทำ สติ๊กเกอร์โฆษณาติดรถ หรือสร้างความสวยงามให้กับรถโดยการสั่ง สูญญากาศติดกระจกรถ ความสำคัญที่ว่านี้ พอ ๆ กับจุดจอดรถดังต่อไปนี้

 1. การบำรุงรักษารถรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของรถ ถ้าเป็นการนำมาจอดรถถาวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ และอื่น ๆ ก่อนรับส่งผู้โดยสาร ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะการเดินทางโดยรถคันดังกล่าว จะเกิดความปลอดภัยขึ้นในผู้โดยสาร รวมถึง ไม่ลืมตรวจ  สติ๊กเกอร์ติดกระจกรถโฆษณา เพื่อดูว่าข้อมูลโฆษณา เช่น รายชื่อผู้ให้บริการรถขนส่ง รวมถึง ช่องทางติดต่อ ยังคงอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่า ? และแม้เลือกสติ๊กเกอร์ซีทรูมา พิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกรถ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำ ทั้งนี้ ช่วยในเรื่องของการนำมาใช้ลดความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารได้ทุกเมื่อ ทำให้ผู้โดยสารรถรู้สึกสบายตัวและไม่ร้อน
 2. การเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง แม้ว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ บน สติ๊กเกอร์ใสติดรถ  โดยการตรวจดูว่า  สติ๊กเกอร์ไดคัทติดกระจกรถ ยังคงอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่า ? ตัวสติ๊กเกอร์ไม่หดตัวหรือขยายตัวใช่ไหม ? ซึ่งถ้ายังปกติ ก็ปล่อยผ่านไปได้เลย จากนั้น ใช้ช่วงเวลาพักรถ เตรียมสิ่งของต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น ล้อรถสำรอง น้ำกลั่น ไขควง น้ำเปล่า และอื่น ๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ จะนำมาใช้ประโยชน์ทันที
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่

ระบบขนส่งกับโลจิสติกส์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีความจำเป็นต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถ 3M หรือเปล่า

บริษัท 3m จำหน่ายสติ๊กเกอร์หลายชนิด และหนึ่งในนั้นได้แก่ สติ๊กเกอร์ใส 3M  ได้แก่ สติ๊กเกอร์ PVC และสติ๊กเกอร์สูญญากาศหรือ สติ๊กเกอร์ 3M ไม่ทิ้งคาบกาว ซึ่งสติ๊กเกอร์ใสทั้ง 2 ประเภท นำมาทำ สติ๊กเกอร์โฆษณาติดรถยนต์ราคา จะถูกหรือแพงอยู่ที่การเลือกลวดลาย ว่ามีความซับซ้อนหรือเปล่า ? จากนั้นนำสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาทำ สติ๊กเกอร์ไดคัทติดรถ  ก็จะทำให้รถขนส่งดูน่าสนใจและก็รู้ด้วยว่า ขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ? จากการ ติดสติ๊กเกอร์โฆษณารถเชียงใหม่ เพราะได้ลงรายละเอียดเอาไว้บน  สติ๊กเกอร์ติดรถใกล้ฉัน  ไปแล้วว่านำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

ระบบขนส่งกับโลจิสติกส์ มีความแตกต่างกันอย่างไร และต้อง พิมพ์สติ๊กเกอร์ราคาถูก หรือเปล่า ? มาดูข้อเปรียบเทียบไปด้วยกัน

 • ระบบขนส่ง เป็นเรื่องของตัวขับเคลื่อนที่เป็นเรื่องพื้นฐานของโลจิสติกส์ เช่น การขยายถนนให้เป็นถนน 4 เลนส์ การเพิ่มช่องทางขนส่งต่าง ๆ ทั้งบนบก บนน้ำ และ บนอากาศ รวมถึง การพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อนำมาใช้ support ระบบขนส่ง เช่น ไฟส่องสว่างบนถนน ช่วยลดอุบัติเหตุ รวมถึงพาหนะที่ควรต้องทำ ไดคัทสติ๊กเกอร์ติดรถ เพื่อแยกประเภทรถขนส่ง โดยการนำสติ๊กเกอร์ติดกระจกรถ หรือประตูรถ และถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ ต้องสั่ง สติ๊กเกอร์ติดรถสะท้อนแสง เพื่อนำมาใช้ลดความสูญเสีย ยวดยานพาหนะถึงจะนำมาใช้งานได้
 • โลจิสติคส์ หมายถึงการวางแผน ควบคุม รวมถึงดำเนินการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบมายังผู้สั่งสินค้ารวมถึงผู้ผลิต เพื่อให้มีการจัดส่งที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตรงนี้ คือความแตกต่างระหว่างระบบขนส่งกับโลจิสติคส์ ทว่า ต่างส่งเสริมในกันและกัน เพราะถ้าวางระบบขนส่งมาไม่ดีหรือไม่มีการพัฒนาระบบขนส่ง การจัดการโลจิสติคส์ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน

การขนส่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือผู้คนไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยใช้บริการขนส่งทางบก ซึ่ง การขนส่งจะเสร็จสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วย รถที่จะนำมาขนส่งที่ควรทำ สติ๊กเกอร์ติดรถโฆษณา เพื่อให้รู้ช่องทางติดต่อ รวมถึง การนำ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์  พบว่า รถยนต์ก็สามารถนำมาขนส่งสินค้าได้เช่นเดียวกันในขณะที่รถซิ่งไม่ใช่รถขนสินค้าและต่อให้นำ สติ๊กเกอร์ติดรถซิ่งเชียงใหม่  โดยแบรนด์ที่เลือกเป็นการ พิมพ์สติ๊กเกอร์ 3M  ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เมื่อวัตถุประสงค์ในการนำรถมาใช้งานมีความแตกต่างกัน เหมือนกับการไม่นำ สติ๊กเกอร์ฝ้า 3M มาติดรถ เพราะจะทำให้มองไม่เห็น อื่น ๆ ก็จะเป็นคนขับรถ เส้นทางขนส่ง จนถึงจุดจอดรถและพักรถ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดที่บอกมานี้ จะช่วยทำให้การขนสินค้าประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ไม่ยาก

พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
พิมพ์สติ๊กเกอร์เชียงใหม่
โทรสั่งสติ๊กเกอร์ เชียงใหม่